Országos Testmozgás Program

A több mint 30 éves múlttal rendelkező Magyar Szabadidősport Szövetség alulról építkező civil szervezet. Magyarország valamennyi megyéjére, a fővárosra, 6 megyei jogú városra, és számos a hazai szabadidősport életben kiemelkedő szerepet játszó sportszervezetre terjed ki hatása. A többségében tagi együttműködéssel kialakult hálózathoz több száz helyi sportegyesület, szabadidős társaság tartozik, melyekben összesen közel 170 ezren sportolnak. 

A szövetség céljai és küldetése

  • Magyar lakosság egészségmegőrzésével átmozgatásával kapcsolatos tevékenységek folytatása budapesti és vidéki sportrendezvények szervezésével.
  • Sokszínű mozgásformák bemutatásával élményteli aktivitássá emeljük a mozgást, fejlesztjük a lakosság, csoportok és egyének testkultúráját.
  • A szabadidőben való sportolás népszerűsítése tagszervezeteink bevonásával és együttműködésével. 
  • Folyamatos szakmai képzés biztosítása, kapcsolat építés és fenntartás a szabadidősport vállalkozások irányába. 
  • Hatékonyan közreműködünk a szabadidősport szakmai színvonalának emelésében, tudományos kutatásában, szakembereinek képzésében, továbbképzésében.
  • Pályázati lehetőségek. 

A rendezvényeink egyedisége: 

Komplexitás- egészségmegőrző és szűrőprogramokkal kiegészített komplex sportprogramot biztosítunk ingyenes rendezvényeinken.
Sokszínűség- egy időben, egy helyszínen átlagosan több tucat mozgásforma kipróbálására és megismerésére nyújtunk lehetőséget. 
Nemzetközi háttér- szakmai programokban való aktív részvétellel, kiterjedt kapcsolatrendszerrel, tagságokkal a nemzetközi programok koordinátoraként vagyunk jelen a szabadidősport élet területén. 
Célcsoportspecifikus sportprogramok- célunk a társadalom egészét megmozgatni. A családok, a fiatalabb korosztály és a szenior korosztály számára is teljesíthető mozgásformákat sorakoztatunk fel rendezvényeinken, figyelve az adott korosztály fittségi állapotára és életkori sajátosságára. 
Pozitív megerősítés az aktivitás elvégzésekor- teljesítést az egyéni képességekhez mérten értékeljük, megteremtve ezzel a motivációt és a sikerélményt, mely hozzájárul ahhoz, hogy az aktív testmozgás mindennapjaink szerves részét képezze.